top of page

הצהרת כוונות ויעדים

Credit Assessment_2

מטרות העמותה

העמותה תומכת בשלוש מטרות :
 

1. לקדם שירותים גנטיים המותאמים לחולים עם מוטציה מסוג נונסנס מיוטיישן
 

2. לקדם מחקר והתוויה מחודשת של תרופות עבור קהילת החולים בעלי מוטציה מסוג נונסנס מיוטיישן
 

3. הנגשת הידע בתחום לחבריי הקהילה ובני משפחותיהם

מטרות לשנת 2020

להגיע לכמה שיותר חולים בישראל ובעולם ולהבנות את הידע בנושא בצורה פשוטה ולחלוק אותו עם הקהילה של העמותה.

bottom of page